Prokrastynacja - struktura konstruktu a stosowane skale pomiarowe

Iga Anna Jaworska-Gruszczyńska

Abstrakt


Praca poświęcona jest zjawisku prokrastynacji i konstrukcji kwestionariusza badającego zwlekanie. Badania przeprowadzono na próbie 160 ochotników, którzy wypełnili cztery połączone skale General Procrastination Scale, Adult Inventory of Procrastination, Tuckman Procrastination Scale, Aitken Procrastination Inventory. Na uzyskanych danych dokonano analizy czynnikowej oraz hierarchicznej analizy skupień, wyłaniając 40 pozycji tworzących końcową wersję Kwestionariusza Zwlekania (KZ). Skonstruowana skala zawiera pięć podskal i służy do oceny ogólnego poziomu prokrastynacji oraz pięciu jej aspektów (umiejętność organizacji czasu, siła woli, świadomość prokrastynacji, zwlekanie jako cecha, niepunktualność). Kwestionariusz uzyskał wysoki współczynnik zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha 0,971.

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Testy psychologiczne w praktyce i badaniach