Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 1 (2015) Analiza polskich testów do pomiaru inteligencji emocjonalnej lub komponentów składających się na inteligencję emocjonalną Abstrakt   PDF
Aleksandra Barbara Lubikowska
 
No 1 (2015) Badanie wpływu mimicznego sprzężenia zwrotnego na percepcję zmęczenia Abstrakt   PDF
Katarzyna Maria Jakubowska, Anna Piątkiewicz, Bartosz Rubaszewski, Elżbieta Siekierska, Klaudia Tylkowska
 
No 1 (2016): Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, 2016, 1 Egzystencjalna Teoria Umysłu: konstrukcja narzędzia pomiarowego Abstrakt   PDF
Michał Kosakowski
 
No 1 (2015) Jakościowa analiza odpowiedzi w Teście Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych Abstrakt   PDF
Maria Magdalena Szecówka-Nowak
 
No 1 (2015) Kwestionariusz do badania relacji trener-zawodnik (CART-Q): polska adaptacja (PlCART-Q) Abstrakt   PDF
Anna Michalak, Artur Poczwardowski
 
No 1 (2016): Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, 2016, 1 Polskie opracowanie krótkiej wersji Skali poczucia skuteczności nauczycielskiej (TSES) Tschannen-Moran i Woolfolk Hoy Abstrakt   PDF
Piotr Adam Hreciński
 
No 1 (2016): Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, 2016, 1 Prokrastynacja - struktura konstruktu a stosowane skale pomiarowe Abstrakt   PDF
Iga Anna Jaworska-Gruszczyńska
 
No 1 (2016): Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, 2016, 1 Skala Tolerancji Wieloznaczności McQuarrie i Mick: polska adaptacja Abstrakt   PDF
Dominik Czajeczny
 
No 1 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Władysław Jacek Paluchowski
 
No 1 (2015) Trafność teoretyczna Kwestionariusza radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS ze szczególnym uwzględnieniem trafności teoretycznej skali stylu skoncentrowanego na unikaniu Abstrakt   PDF
Agata Jabłońska
 
No 1 (2015) Zdolność do identyfikacji emocji na podstawie ekspresji mimicznych- doniesienie z badań przestępców Abstrakt   PDF
Jakub Michał Knecht
 
1 - 11 z 11 elementów