Aktualności

Dyskusja wewnątrzredakcyjna

 

Podsumowaliśmy dyskusję członków Rady Naukowej i redaktorów na temat sytuacji czasopisma w świetle - Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0).

Zamierzamy jeszcze zebrać dane ankietowe od studentów, promotorów prac magisterskich oraz psychologów praktyków.

Przygotowujemy także nowy numer.

 
Opublikowane: 2019-03-12
 

Na nowej platformie

 

Po przeniesieniu czasopisma na nową platformę i po okresie (przymusowego) milczenia część zespołu redakcyjnego potwierdziła chęć dalszej współpracy.

Pozostałym bardzo dziękuję za ich dotychczasowy udział. Szczególne podziękowania kieruję do p. Aleksandry Lubikowskiej, która nie tylko od początku pełniła funkcję sekretarza redakcji, ale też współtworzyła strukturę redakcyjną czasopisma.

 
Opublikowane: 2018-10-21
 

Numer specjalny czasopisma

 
Planujemy wydanie numeru specjalnego poświęconego  standardom diagnozy psychologicznej, który prezentował‚ by efekty prac nad tworzeniem wytycznych do realizacji diagnozy w róźnych obszarach praktyki zawodowej.  
Opublikowane: 2015-07-03
 

Rejestracja!!

 
W dniu 17 września 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny postanowił wpisać do rejestru dzienników i czasopism "Testy psychologiczne w praktyce i badaniach" pod numerem RPR 3288.  
Opublikowane: 2014-07-10 Więcej...
 
1 - 4 z 4 elementów