Standardy diagnozy psychologicznej – historia powstawania

Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia historię Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa psychologicznego oraz tworzenia „Standardów diagnozy psychologicznej” oraz uzupełniających je wytycznych do ich stosowania.

Standards of psychological assessment - history of formation

The article presents the history of the Polish Section of Diagnosis of the Polish Psychological Association and the creation of "Standards of psychological assessment" and their complementary guidelines for their application.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Paluchowski W.J., Tarnowska M., Filipiak M., Zalewski B. 2015 Standardy diagnozy psychologicznej W: Filipiak, M., Paluchowski, W. J., Zalewski, B., Tarnowska, M. (red.) Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. Warszawa: PTP/PTP s. 57-93


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Władysław Jacek Paluchowski, Maja Filipiak