Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Pismo adresowane jest do psychologów pracujących w praktyce oraz do środowisk akademickich, studentów, a także przedstawicieli dyscyplin pokrewnych.

Jako Instytut Psychologii UAM chcemy tą drogą działać na rzecz otoczenia, szczególnie na rzecz praktyki psychologicznej oraz stwarzał warunki do wszechstronnego rozwoju studentów i doktorantów.

Celem głównym pisma jest informowanie o wykorzystywanych w badaniach na rzecz prac magisterskich testach psychologicznych oraz publikowanie prac dotyczących teoretycznych i aplikacyjnych problemów diagnozowania psychologicznego w różnych obszarach (zdrowia, choroby, selekcji, orzecznictwa). Czasopismo prezentuje także aktualną wiedzę o diagnozowaniu, stanowiąc uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Promuje dobre obyczaje w obszarze diagnozowania, zwracając uwagę na prawne i etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. Pismo może był też forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących psychologicznej praktyki związanej z diagnozowaniem.

Pismo drukuje prace naukowe prezentujące różne punkty widzenia i perspektywy badawcze i dotyczące testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych.

Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie decyzji Redakcji, biorąc pod uwagę wartości poznawcze oraz formacyjne tekstów.

 

Działy

Artykuły przeglądowe

Redaktorzy
 • Piotr Haładziński
 • Marta Molińska
 • Daria Paniotova
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Doniesienia z badań

Publikowane prace:
opis wyników i raport na temat właściwości psychometrycznych narzędzi komercyjnych wykorzystanych w pracy magisterskiej/innej
opis wyników i raport na temat właściwości psychometrycznych tworzonych na użytek pracy magisterskiej/innej narzędzi badawczych
prace kazuistyczne (nieznany albo mało znany jednostkowy przypadek kliniczny lub z zakresu poradnictwa, trudny i/lub interesujący z powodów szeroko rozumianej diagnostyki psychologicznej)
prace opisujące techniczne rozwiązania problemów pojawiających się podczas stosowania testów psychologicznych.

Redaktorzy
 • Piotr Haładziński
 • Marta Molińska
 • Daria Paniotova
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Listy

Listy do redakcji dotyczące prac publikowanych w czasopiśmie, jak i problemów istotnych dla środowiska.

Prace nie są recenzowane.

Redaktorzy
 • Władysław Paluchowski
 • Anna Słysz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Teksty zamawiane

Inne teksty zamawiane oraz numery specjalne.

Redaktorem odpowiedzialnym jest osoba zamawiająca tekst lub numer.

Redaktorzy
 • Piotr Haładziński
 • Marta Molińska
 • Władysław Paluchowski
 • Daria Paniotova
 • Anna Słysz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Informacje i komunikaty

Informacje o nowych metodach diagnostycznych, notatki kronikarskie i informacyjne (w tym sprawozdania ze zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych, komunikaty itp.).

Redaktorzy
 • Władysław Paluchowski
 • Anna Słysz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Przegląd czasopism

Tłumaczenia streszczeń z wybranych czasopism światowych, poświęconych psychodiagnostyce.

Prace nie są recenzowane.

Redaktorzy
 • Władysław Paluchowski
 • Anna Słysz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje książek

Recenzje książek dot. diagnozowania, metod i technik diagnostycznych i psychometrii.

Recenzja nie może był krótsza niż 3 strony i nie powinna był dłuższa niż 10 stron. Recenzja powinna mieć charakter oceniająco-krytyczny; może jednocześnie zawierał swoistą zachętę do lektury. Powinna zawierał dokładny opis bibliograficzny recenzowanej książki.

Prace w tym dziale nie są recenzowane.

Redaktorzy
 • Władysław Paluchowski
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Nadesłane teksty sa recenzowane.

Doniesienia z badań z wykorzystaniem testów psychologicznych w pracach magisterskich wymagają pisemnej rekomendacji (recenzji) promotora i recenzenta pracy magisterskiej.

Nadesłane prace są kierowane do druku przez członków redakcji.

Maksymalny czas oczekiwania na decyzję to 4 tygodnie.