Zespół redakcyjny

Przewodniczący Rady Naukowej

 1. Helena Sęk, Instytut Psychologii UAM

Rada Naukowa

 1. Helena Sęk, Instytut Psychologii UAM
 2. Olga Bąk, Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski
 3. Elżbieta Małgorzata Hornowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Aleksandra Pilarska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Adam Putko, Zakład Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii UAM
 6. Błażej Smykowski, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju, Instytut Psychologii UAM
 7. Janusz Trempała, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Redaktor naczelny

 1. Władysław Jacek Paluchowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. Anna Barbara Słysz, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Piotr Haładziński, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska

Redaktor prowadzący

 1. Piotr Haładziński, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska
 2. Daria Paniotova, Instytuty Psychologii UAM, Polska

redaktor techniczny

 1. Władysław Jacek Paluchowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska