Historia czasopisma

Pomysł czasopisma wspierającego praktykę psychologiczną w obszarze diagnozowania pojawił się w 2011 roku. Dyskutowaliśmy o nim w zespole osób prowadzących na UAM zajęcia z diagnozy psychologicznej. Uważamy, że jako nauczyciele akademiccy mamy zarówno obowiązki wobec nauki, dydaktyki, jak i wobec zawodu. Naszym obowiązkiem wynikającym ze społecznej odpowiedzialności za poziom praktyki psychologicznej jest działanie na rzecz otoczenia, szczególnie stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju psychologów-praktyków, a także studentów i doktorantów.

W dniu 17 września 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny wpisał do rejestru dzienników i czasopism "Testy psychologiczne w praktyce i badaniach" pod numerem RPR 3288. Od r. 2015 „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach” przekształcił się z kwartalnika w rocznik.