Wydawca

Wydawca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM Poznań