Wydawca

Wydawca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

Instytut Psychologii UAM Poznań