NOWY ADRES CZASOPISMA

W styczniu 2021 roku przenieśliśmy się ostatecznie na platformę otwartych naukowych czasopism elektronicznych UAM PRESSto https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/about

Prosimy tam nas teraz szukać!